KILKA RZECZY, O KTÓRYCH KAŻDY PISZĄCY DO „ZALEWU KULTURY”

POWINIEN PAMIĘTAĆ

 

1. Tekst powinien mieć tytuł, na końcu powinno być umieszczone imię i nazwisko piszącego, e-mail.

 

2.Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman 12 p. o pojedynczej interlinii z wyrównaniem do lewej. Proszę nie robić akapitów, jakiś wcięć i innych ozdobników w tekście. Tekst cytowany powinien być pisany kursywą, a nazwy zespołów muzycznych pisane wielkimi literami. Tekst należy wysłać jako dokument pisany w wordzie.

 

3. Do każdego tekstu powinny być przesłane zdjęcia, najlepiej zrobione przez samego autora tekstu (unikamy publikowania zdjęć ściągniętych z internetu – wyjątek zdjęcia z filmu lub okładka książki). Zdjęcie powinno mieć rozdzielczość 300 dpi, najlepiej czarno-białe (bo tak będzie drukowane). Zdjęcie powinno być wyraźne, ostre. Proszę nie podsyłać linków stron, z których można ściągnąć zdjęcia (wyjątek – spakowane pliki, które nie zmieszczą się jak załącznik wysyłane e-mailem).

 

4. Każdy tekst i zdjęcia do niego posyłane powinny być tak samo opisane (mieć taką samą nazwę – najlepiej tytuł artykułu). Można pod artykułem umieścić notatkę, w której będzie napisane, co lub kto jest na zdjęciu i kto robił zdjęcie.

 

5.Każdy tekst powinien mieć na początku tzw. lid – kilka zdań wprowadzających do tematyki tekstu.

 

6. Teksty należy wysyłać do 15 każdego miesiąca, chyba że redaktor naczelna zmieni datę przyjmowania tekstów. Teksty należy przesyłać na e-mail: zalewkultury@wp.pl, gabiska@wp.pl

 

7. Po sprawdzeniu tekstów są one odsyłane z powrotem do autora, by mógł zaakceptować poprawki. Bardzo proszę o e-mail zwrotny z informacją, że wszystko jest OK lub należy wprowadzić jeszcze jakieś poprawki. Na zwrotny e-mail czekamy 24 h.

 

8. Jeśli ktoś ma jakieś szczególne uwagi co do tekstu, sposobu jego prezentacji na łamach „Zalewu kultury”, proszę o dokładne uwagi przesłane w e-mailu.

 

9.  Przesłane materiały nie zawsze idą od razu w najbliższym numerze „Zalewu kultury”, mogą być później opublikowane. W miarę możliwości redakcja poinformuje o odmowie publikacji tekstu lub o późniejszej dacie publikacji.