Pomysł założenia nowego rybnickiego miesięcznika o profilu kulturalno-społecznym pojawił się w Fundacji Elektrowni Rybnik tuż po zakończeniu działalności jego poprzednika – magazynu „Plama”. Luka, jaka powstała na rybnickim rynku prasowym spowodowała poszukiwanie nowej formuły pisma o podobnym profilu oraz redaktora naczelnego, który dysponowałby wizją programu atrakcyjnego zarówno dla czytelników dawnej „Plamy”, jak również zdolnego do pozyskania nowych, zwłaszcza młodych odbiorców kultury z Rybnika i regionu.

 

cały tekst: www.forumkultury.pl

 

 

Zalew kultury, czyli bezpłatny Magazyn kulturalno-społeczny, wydawany przez Fundację Elektrowni Rybnik po raz pierwszy pojawił się w czerwcu 2005 roku. Początkowy nakład zamykał się w liczbie 1000 sztuk. Na dzień dzisiejszy wydajemy 1200 egzemplarzy oraz posiadamy własna stronę internetową www.zalew.art.pl, dzięki której zainteresowani z całego kraju lekturą czytelnicy, mogą przeczytać każdy, do tej pory wydany numer Magazynu.

Pismo jest pewnego rodzaju almanachem, który skupia w sobie różnorodne, prezentowane na łamach magazynu elementy artystyczne: od szeroko pojmowanej literatury pięknej z elementami poezji, prozy, poprzez sztuki plastyczne, muzykę, po aspekty świata teatru, filmu oraz szeroko rozumianej turystyki. Wielkie znaczenie dla Zalewu kultury mają prezentowane sztuki pozawerbalne, czyli fotografia, grafika, malarstwo, które stanowią niepodważalna atrakcję prezentowaną we wkładkach i na okładkach pisma (zobacz galerię okładek).

Sprawy społeczno-kulturowe ukazywane są przez sprawozdania z wydarzeń w Rybniku i w regionie. Materiały publicystyczne dotyczą zjawisk i bieżących wydarzeń kulturalnych, zarówno tych spektakularnych, jak też małych, istotnych dla społeczności lokalnych. Z miesiąca na miesiąc rośnie ilość prezentowanych tematów, działów, które pozwalają na dokumentowanie, informowanie i propagowanie inicjatyw kulturalnych podejmowanych w regionie i w kraju. Obok zwykłych informacji dotyczących repertuaru kin i teatrów oraz programów galerii i muzeów, zamieszczane są retrospektywne, a zarazem subiektywne recenzje, omówienia widowisk, wystaw i festiwali. Ważną kwestię stanowią wywiady z twórcami, organizatorami i animatorami imprez.

 

Trzon autorski stanowią głównie licealiści, studenci i absolwenci, którzy na zasadzie wolontariatu udzielają się na rzecz pisma. Coraz liczniejszą grupę stanowią ludzi starsi, na co dzień nie związani z tego rodzaju działalnością. Czas oraz zainteresowanie pismem sprawiły, że coraz częściej uznani artyści z różnych dziedzin sztuki chętnie dzielą się z nami na łamach pisma swoim dorobkiem artystycznym. Jest to wielka nobilitacja nie tylko dla pisma, Fundacji, ale i dla piszących. Liczne sprawozdania, sugestie, opinie, jak i przemyślenia zapraszanych gości, utwierdzają w przekonaniu, że jest to dla wielu pismo warte uwagi. Dzięki pasji, wiedzy i rzetelności naszych dziennikarzy z miesiąca na miesiąc rośnie grono czytelników, jak i nowych współpracowników – wolontariuszy. Na dzień dzisiejszy współpracowało już z nami ponad 300 osób, które zaprezentowały swoje osiągnięcia z zakresu słowa, malarstwa, grafiki, czy fotografii.

Staramy się, aby wszelkie działania promocyjne podkreślały silne  i wyjątkowe stosunki, jakie łączą pismo z głównym wydawcą, czyli Fundacją Elektrowni Rybnik. Aby Zalew kultury rósł w siłę i utrzymywał swoją pozycję wymagane są coraz większe nakłady promocyjne, w celu nieustannego podkreślania i wzmacniania wizerunku pisma. Dlatego też regularnie staramy się, osiągając w tym zakresie sukcesy, o dofinansowania z Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego oraz Biblioteki Narodowej.

 

W związku z rocznicą powstania pisma, 14 października 2006 roku oraz 2 czerwca 2007 roku odbyły się kulturalno-artystyczne całodniowe imprezy pod nazwą Zalewanie nigdy nie było tak przyjemne w 2006 oraz Zalewanie na okrągło w 2007 roku    (zobacz zdjęcia). Ogółem w obu imprezach, które przeprowadzone zostały w Fundacji Elektrowni Rybnik oraz w rybnickich pubach udział wzięło ponad 500 osób. Zgromadzona licznie publiczność mogła doświadczyć artystycznych wrażeń związanych z różnego rodzaju sztuką, taką jak: muzyka, film, poezja, teatr tańca oraz spotkać się z  twórcami fotografii, grafiki oraz malarstwa. Dodatkowo publiczność bawiąc się przy dźwiękach znanych, ogólnopolskich zespołów świętowała z nami te znaczące wydarzenia.

Niezmiennie zapraszamy wszystkich chętnych to udziału w tworzeniu miesięcznika, którego jakość i profil w dużej mierze uzależniony jest właśnie od Waszego wkładu (tutaj można zapoznać się z zasadami pisania do Zalewu).

Mam wielką nadzieję, że dzięki stałym odbiorcom i niestrudzonym dziennikarzom przed pismem nie jedno jeszcze warte podkreślenia i udokumentowania wydarzenie.

 

Z pozdrowieniami

Katarzyna Dera

Redaktor Naczelna Zalewu Kultury

Rybnik, dn.10.02.2008

 

 

 


Opinie o ZALEWIE

 

               

 

"Rybnicki magazyn kulturalno –społeczny Zalew kultury z którym mam przyjemność współpracować od 2006 roku jest świetnie pomyślanym i nader sprawnie redagowanym miesięcznikiem, który informuje swoich czytelników o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych regionu. Pozwala na zaprezentowanie się wszystkim młodym i zdolnym, głównie tym stawiającym pierwsze kroki w dziennikarstwie czy literaturze (...)"

 

Katarzyna Sowula

Stypendysta ministra Kultury oraz Berlińsko–Brandenburskiego Instytutu, powieściopisarka książek wydawanych przez wydawnictwo Czarne

 

 

"Zalew kultury to miesięcznik, który doskonale oddaje rozwój życia kulturalno-społecznego Rybnika oraz bliższych i dalszych jego okolic. Część publikowanych w tym magazynie tekstów odznacza się wysokim poziomem merytorycznym i artystycznym zarazem.

Poza niekwestionowanymi walorami artystycznymi na uwagę zasługuje fakt, że pismo adresowane jest do szerokiej grupy odbiorców, którzy dzięki poszczególnym działom, takim jak: felietony_ felietony, z_ zagranicy, czy zrecenzowane_ książka bądź przystanek_ poezja zawsze znajdą coś interesującego dla siebie.

Ważnym element stanowi powstała strona internetowa, która umożliwia regularne przeglądanie Zalewu i wiadomości związanych z jego wydawaniem. Dzięki tej stronie zainteresowani z całego kraju mogą aktywnie uczestniczyć w rozwoju pisma, przyglądając się jednocześnie jego sukcesom, których mam nadzieję nie zabraknie. Inicjatywa comiesięcznego publikowania Magazynu jest cenna i godna uwagi."

 

Krzysztof Siwczyk

Poeta; laureat wielu nagród; tytułowa rolę w filmie "Wojaczek" za którą był nominowany do Europejskiej Nagrody Filmowej

 

 

"(...) Otwarty sposób redagowana Zalewu kultury stwarza młodym ludziom szansę sprawdzenia się w trudnej sztuce pisania tekstów dziennikarskich. Takie trudne formy wypowiedzi, często występujące na łamach pisma, jak felieton, wywiad czy recenzja–

wymagają sporej wiedzy i umiejętności, a wszelkie niedoskonałości stają się trudne do ukrycia. Rybnicki magazyn pełni więc rolę pisma warsztatowego weryfikującego ambicje i marzenia wielu młodych ludzi marzących o karierze dziennikarza, fotografa, czy literata(..)

(...) Ze swe strony mogę zarekomendować to pismo jako udaną propozycję wzbogacenia krajobrazu prasy lokalnej nie tylko w Rybniku, ale w całej Polsce. Prasy dodajmy, rzadko preferującej aktywność kulturalną młodego pokolenia."

                                                                                      

dr hab. Zbigniew Oniszczuk

Zakład dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach