Napisz do redakcji:
  zalewkultury@wp.pl
   

Wydawca:

Fundacja Elektrowni Rybnik

ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik
tel. 032-739-18-98

tel./fax 032-739-11-74
www.fundacjarybnik.pl

e-mail: sekretariat@fundacjarybnik.pl

 

  Redakcja:
 

ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik

tel. 032-739-18-98

tel./fax 032-739-11-74
e-mail:
zalewkultury@wp.pl

 

  ISSN 1895-0663